اسفند ۰۷, ۱۳۹۶

 • تلگرام

ارتقا و بهبود عملکرد شغلی کادر درمان

تالار گفت‌وگوی سایت
  • انجمن
  • جستار ها/نوشته ها
  • بروز شدن
  • گفت و گوی بهیاران
   در قسمت گفت و گوی بهیاران تلاش می‌نماییم تا در خصوص مسائل و دغدغه‌های موجود در حیطه‌ی بهیاری با یکدیگر گفت‌وگو نماییم. در واقع قسمت گفت و گوی بهیاران  اصلا قرار نیست به این شکل باشد که تنها دغدغه‌های خود را مطرح نماییم و ما با استفاده از نظر متخصصان و مشاوران مجموعه تلاش می‌کنیم تا به یک راهکار منطقی و اصولی برای مسئله مطرح شده دست یابیم.

   نکته بسیار مهم

   مطمئنا مسائلی وجود دارد که ما به تنهایی قادر به برطرف کردن ریشه‌ای آن‌ها نیستیم به عنوان مثال اگر کارانه‌ی مربوطه با تاخیر پرداخت می‌شود با توجه به این که این تصمیمات مربوط به بوجه اختصاص داده شده توسط دولت و هزاران عامل دیگر می‌شود ما قادر به برطرف کردن آن نیستم. ولی در همین زمینه‌های به ظاهر غیر قابل حل نیز تلاش می‌نماییم تا راهکارهایی را ارائه نماییم تا با این وضع موجود بتوانیم محیط شغلی لذت‌بخش‌تر و همراه با آرامش بیشتری داشته باشیم. البته این اصلا به این معنی نیست که ما نسبت به هر تصمیمی سکوت کنیم و خود را وفق دهیم بلکه اگر تصمیمی در بیمارستان گرفته می‌شود که احساس می‌نماییم حق ما در حال ضایع شدن است بهترین و واجب‌ترین کار این است که به شیوه صحیح و قانونی در ابتدا اعتراض خود را نشان دهیم و در درجه بعدی نیز به فکر راهکارهایی باشیم تا بتوانیم با وضع موجود نیز از آرامش کافی برخوردار باشیم. پس پیشاپیش به دلیل مسائلی که مکان دارد نتوانیم به صورت کامل آن‌ها را برطرف سازیم از شما عزیزان عذرخواهی می‌نماییم. هدف ما این است که به یک راهکار دست یابیم و از شما عزیزان به دلیل اینکه با ارائه راهکارها و نظرات خود به ما کمک می‌نمایید بینهایت سپاسگزاریم به دلیل اینکه امکان دارد شما عزیزان در محیط کاری تجربه‌هایی داشته باشید که هیچ فرد دیگری آن را ندیده باشد و بیان این موضوع از سوی شما می‌تواند در نتیجه بخش بودن بحث به میزان زیادی کمک نمایید

   بنابراین از همراهی و بیان نظرات شما عزیزان نیز بسیار سپاسگزاریم.

  • 1 موضوعات
   1 نوشته
  •  Evebync

   2 روز، 14 ساعت پیش
  • گفت و گوی پرستاران
   در قسمت گفت و گوی پرستاران تلاش می‌نماییم تا در خصوص مسائل و دغدغه‌های موجود در حیطه‌ی پرستاری با یکدیگر گفت‌وگو نماییم. در واقع قسمت گفت و گوی پرستاران  اصلا قرار نیست به این شکل باشد که تنها دغدغه‌های خود را مطرح نماییم و ما با استفاده از نظر متخصصان و مشاوران مجموعه تلاش می‌کنیم تا به یک راهکار منطقی و اصولی برای مسئله مطرح شده دست یابیم.

   نکته بسیار مهم

   مطمئنا مسائلی وجود دارد که ما به تنهایی قادر به برطرف کردن ریشه‌ای آن‌ها نیستیم به عنوان مثال اگر کارانه‌ی مربوطه با تاخیر پرداخت می‌شود با توجه به این که این تصمیمات مربوط به بوجه اختصاص داده شده توسط دولت و هزاران عامل دیگر می‌شود ما قادر به برطرف کردن آن نیستم. ولی در همین زمینه‌های به ظاهر غیر قابل حل نیز تلاش می‌نماییم تا راهکارهایی را ارائه نماییم تا با این وضع موجود بتوانیم محیط شغلی لذت‌بخش‌تر و همراه با آرامش بیشتری داشته باشیم. البته این اصلا به این معنی نیست که ما نسبت به هر تصمیمی سکوت کنیم و خود را وفق دهیم بلکه اگر تصمیمی در بیمارستان گرفته می‌شود که احساس می‌نماییم حق ما در حال ضایع شدن است بهترین و واجب‌ترین کار این است که به شیوه صحیح و قانونی در ابتدا اعتراض خود را نشان دهیم و در درجه بعدی نیز به فکر راهکارهایی باشیم تا بتوانیم با وضع موجود نیز از آرامش کافی برخوردار باشیم. پس پیشاپیش به دلیل مسائلی که مکان دارد نتوانیم به صورت کامل آن‌ها را برطرف سازیم از شما عزیزان عذرخواهی می‌نماییم. هدف ما این است که به یک راهکار دست یابیم و از شما عزیزان به دلیل اینکه با ارائه راهکارها و نظرات خود به ما کمک می‌نمایید بینهایت سپاسگزاریم به دلیل اینکه امکان دارد شما عزیزان در محیط کاری تجربه‌هایی داشته باشید که هیچ فرد دیگری آن را ندیده باشد و بیان این موضوع از سوی شما می‌تواند در نتیجه بخش بودن بحث به میزان زیادی کمک نمایید

   بنابراین از همراهی و بیان نظرات شما عزیزان نیز بسیار سپاسگزاریم.

  • 3 موضوعات
   6 نوشته
  •  Evebync

   4 روز، 16 ساعت پیش
  • گفت و گوی پرسنل داروخانه
   در قسمت گفت و گوی پرسنل داروخانه تلاش می‌نماییم تا در خصوص مسائل و دغدغه‌های موجود در این حیطه با یکدیگر گفت‌وگو نماییم. در واقع قسمت گفت و گوی پرسنل داروخانه  اصلا قرار نیست به این شکل باشد که تنها دغدغه‌های خود را مطرح نماییم و ما با استفاده از نظر متخصصان و مشاوران مجموعه تلاش می‌کنیم تا به یک راهکار منطقی و اصولی برای مسئله مطرح شده دست یابیم.

   نکته بسیار مهم

   مطمئنا مسائلی وجود دارد که ما به تنهایی قادر به برطرف کردن ریشه‌ای آن‌ها نیستیم به عنوان مثال اگر کارانه‌ی مربوطه با تاخیر پرداخت می‌شود با توجه به این که این تصمیمات مربوط به بوجه اختصاص داده شده توسط دولت و هزاران عامل دیگر می‌شود ما قادر به برطرف کردن آن نیستم. ولی در همین زمینه‌های به ظاهر غیر قابل حل نیز تلاش می‌نماییم تا راهکارهایی را ارائه نماییم تا با این وضع موجود بتوانیم محیط شغلی لذت‌بخش‌تر و همراه با آرامش بیشتری داشته باشیم. البته این اصلا به این معنی نیست که ما نسبت به هر تصمیمی سکوت کنیم و خود را وفق دهیم بلکه اگر تصمیمی در بیمارستان گرفته می‌شود که احساس می‌نماییم حق ما در حال ضایع شدن است بهترین و واجب‌ترین کار این است که به شیوه صحیح و قانونی در ابتدا اعتراض خود را نشان دهیم و در درجه بعدی نیز به فکر راهکارهایی باشیم تا بتوانیم با وضع موجود نیز از آرامش کافی برخوردار باشیم. پس پیشاپیش به دلیل مسائلی که مکان دارد نتوانیم به صورت کامل آن‌ها را برطرف سازیم از شما عزیزان عذرخواهی می‌نماییم. هدف ما این است که به یک راهکار دست یابیم و از شما عزیزان به دلیل اینکه با ارائه راهکارها و نظرات خود به ما کمک می‌نمایید بینهایت سپاسگزاریم به دلیل اینکه امکان دارد شما عزیزان در محیط کاری تجربه‌هایی داشته باشید که هیچ فرد دیگری آن را ندیده باشد و بیان این موضوع از سوی شما می‌تواند در نتیجه بخش بودن بحث به میزان زیادی کمک نمایید

   بنابراین از همراهی و بیان نظرات شما عزیزان نیز بسیار سپاسگزاریم.

  • 2 موضوعات
   3 نوشته
  •  Evebync

   5 روز، 12 ساعت پیش
  • گفت و گوی پزشکان
   در قسمت گفت و گوی پزشکان تلاش می‌نماییم تا در خصوص مسائل و دغدغه‌های موجود در حیطه‌ی پزشکی با یکدیگر گفت‌وگو نماییم. در واقع قسمت گفت و گوی پزشکان  اصلا قرار نیست به این شکل باشد که تنها دغدغه‌های خود را مطرح نماییم و ما با استفاده از نظر متخصصان و مشاوران مجموعه تلاش می‌کنیم تا به یک راهکار منطقی و اصولی برای مسئله مطرح شده دست یابیم.

   نکته بسیار مهم

   مطمئنا مسائلی وجود دارد که ما به تنهایی قادر به برطرف کردن ریشه‌ای آن‌ها نیستیم به عنوان مثال اگر کارانه‌ی مربوطه با تاخیر پرداخت می‌شود با توجه به این که این تصمیمات مربوط به بوجه اختصاص داده شده توسط دولت و هزاران عامل دیگر می‌شود ما قادر به برطرف کردن آن نیستم. ولی در همین زمینه‌های به ظاهر غیر قابل حل نیز تلاش می‌نماییم تا راهکارهایی را ارائه نماییم تا با این وضع موجود بتوانیم محیط شغلی لذت‌بخش‌تر و همراه با آرامش بیشتری داشته باشیم. البته این اصلا به این معنی نیست که ما نسبت به هر تصمیمی سکوت کنیم و خود را وفق دهیم بلکه اگر تصمیمی در بیمارستان گرفته می‌شود که احساس می‌نماییم حق ما در حال ضایع شدن است بهترین و واجب‌ترین کار این است که به شیوه صحیح و قانونی در ابتدا اعتراض خود را نشان دهیم و در درجه بعدی نیز به فکر راهکارهایی باشیم تا بتوانیم با وضع موجود نیز از آرامش کافی برخوردار باشیم. پس پیشاپیش به دلیل مسائلی که مکان دارد نتوانیم به صورت کامل آن‌ها را برطرف سازیم از شما عزیزان عذرخواهی می‌نماییم. هدف ما این است که به یک راهکار دست یابیم و از شما عزیزان به دلیل اینکه با ارائه راهکارها و نظرات خود به ما کمک می‌نمایید بینهایت سپاسگزاریم به دلیل اینکه امکان دارد شما عزیزان در محیط کاری تجربه‌هایی داشته باشید که هیچ فرد دیگری آن را ندیده باشد و بیان این موضوع از سوی شما می‌تواند در نتیجه بخش بودن بحث به میزان زیادی کمک نمایید

   بنابراین از همراهی و بیان نظرات شما عزیزان نیز بسیار سپاسگزاریم.

  • 2 موضوعات
   5 نوشته
  •  ارسلان صبامهر

   5 ماه، 3 هفته پیش
  • گفت و گوی تکنولوژیست های رادیولوژی
   در قسمت گفت و گوی تکنولوژیست های رادیولوژی تلاش می‌نماییم تا در خصوص مسائل و دغدغه‌های موجود در حیطه‌ی رادیولوژی با یکدیگر گفت‌وگو نماییم. در واقع قسمت گفت و گوی تکنولوژیست های رادیولوژی  اصلا قرار نیست به این شکل باشد که تنها دغدغه‌های خود را مطرح نماییم و ما با استفاده از نظر متخصصان و مشاوران مجموعه تلاش می‌کنیم تا به یک راهکار منطقی و اصولی برای مسئله مطرح شده دست یابیم.

   نکته بسیار مهم

   مطمئنا مسائلی وجود دارد که ما به تنهایی قادر به برطرف کردن ریشه‌ای آن‌ها نیستیم به عنوان مثال اگر کارانه‌ی مربوطه با تاخیر پرداخت می‌شود با توجه به این که این تصمیمات مربوط به بوجه اختصاص داده شده توسط دولت و هزاران عامل دیگر می‌شود ما قادر به برطرف کردن آن نیستم. ولی در همین زمینه‌های به ظاهر غیر قابل حل نیز تلاش می‌نماییم تا راهکارهایی را ارائه نماییم تا با این وضع موجود بتوانیم محیط شغلی لذت‌بخش‌تر و همراه با آرامش بیشتری داشته باشیم. البته این اصلا به این معنی نیست که ما نسبت به هر تصمیمی سکوت کنیم و خود را وفق دهیم بلکه اگر تصمیمی در بیمارستان گرفته می‌شود که احساس می‌نماییم حق ما در حال ضایع شدن است بهترین و واجب‌ترین کار این است که به شیوه صحیح و قانونی در ابتدا اعتراض خود را نشان دهیم و در درجه بعدی نیز به فکر راهکارهایی باشیم تا بتوانیم با وضع موجود نیز از آرامش کافی برخوردار باشیم. پس پیشاپیش به دلیل مسائلی که مکان دارد نتوانیم به صورت کامل آن‌ها را برطرف سازیم از شما عزیزان عذرخواهی می‌نماییم. هدف ما این است که به یک راهکار دست یابیم و از شما عزیزان به دلیل اینکه با ارائه راهکارها و نظرات خود به ما کمک می‌نمایید بینهایت سپاسگزاریم به دلیل اینکه امکان دارد شما عزیزان در محیط کاری تجربه‌هایی داشته باشید که هیچ فرد دیگری آن را ندیده باشد و بیان این موضوع از سوی شما می‌تواند در نتیجه بخش بودن بحث به میزان زیادی کمک نمایید

   بنابراین از همراهی و بیان نظرات شما عزیزان نیز بسیار سپاسگزاریم.

  • 1 موضوعات
   1 نوشته
  •  Evebync

   5 روز، 16 ساعت پیش
  • گفت و گوی کمک بهیاران (کمک پرستاران)
   در قسمت گفت و گوی کمک بهیاران (کمک پرستاران) تلاش می‌نماییم تا در خصوص مسائل و دغدغه‌های موجود در حیطه‌ی کمک پرستاری و یا کمک بهیاری با یکدیگر گفت‌وگو نماییم. در واقع قسمت گفت و گوی کمک بهیاران (کمک پرستاران)  اصلا قرار نیست به این شکل باشد که تنها دغدغه‌های خود را مطرح نماییم و ما با استفاده از نظر متخصصان و مشاوران مجموعه تلاش می‌کنیم تا به یک راهکار منطقی و اصولی برای مسئله مطرح شده دست یابیم.

   نکته بسیار مهم

   مطمئنا مسائلی وجود دارد که ما به تنهایی قادر به برطرف کردن ریشه‌ای آن‌ها نیستیم به عنوان مثال اگر کارانه‌ی مربوطه با تاخیر پرداخت می‌شود با توجه به این که این تصمیمات مربوط به بوجه اختصاص داده شده توسط دولت و هزاران عامل دیگر می‌شود ما قادر به برطرف کردن آن نیستم. ولی در همین زمینه‌های به ظاهر غیر قابل حل نیز تلاش می‌نماییم تا راهکارهایی را ارائه نماییم تا با این وضع موجود بتوانیم محیط شغلی لذت‌بخش‌تر و همراه با آرامش بیشتری داشته باشیم. البته این اصلا به این معنی نیست که ما نسبت به هر تصمیمی سکوت کنیم و خود را وفق دهیم بلکه اگر تصمیمی در بیمارستان گرفته می‌شود که احساس می‌نماییم حق ما در حال ضایع شدن است بهترین و واجب‌ترین کار این است که به شیوه صحیح و قانونی در ابتدا اعتراض خود را نشان دهیم و در درجه بعدی نیز به فکر راهکارهایی باشیم تا بتوانیم با وضع موجود نیز از آرامش کافی برخوردار باشیم. پس پیشاپیش به دلیل مسائلی که مکان دارد نتوانیم به صورت کامل آن‌ها را برطرف سازیم از شما عزیزان عذرخواهی می‌نماییم. هدف ما این است که به یک راهکار دست یابیم و از شما عزیزان به دلیل اینکه با ارائه راهکارها و نظرات خود به ما کمک می‌نمایید بینهایت سپاسگزاریم به دلیل اینکه امکان دارد شما عزیزان در محیط کاری تجربه‌هایی داشته باشید که هیچ فرد دیگری آن را ندیده باشد و بیان این موضوع از سوی شما می‌تواند در نتیجه بخش بودن بحث به میزان زیادی کمک نمایید

   بنابراین از همراهی و بیان نظرات شما عزیزان نیز بسیار سپاسگزاریم.

  • 1 موضوعات
   1 نوشته
  •  Evebync

   5 روز پیش
  • گفت و گوی ماماها
   در قسمت گفت و گوی ماماها تلاش می‌نماییم تا در خصوص مسائل و دغدغه‌های موجود در حیطه‌ی مامایی با یکدیگر گفت‌وگو نماییم. در واقع قسمت گفت و گوی ماماها  اصلا قرار نیست به این شکل باشد که تنها دغدغه‌های خود را مطرح نماییم و ما با استفاده از نظر متخصصان و مشاوران مجموعه تلاش می‌کنیم تا به یک راهکار منطقی و اصولی برای مسئله مطرح شده دست یابیم.

   نکته بسیار مهم

   مطمئنا مسائلی وجود دارد که ما به تنهایی قادر به برطرف کردن ریشه‌ای آن‌ها نیستیم به عنوان مثال اگر کارانه‌ی مربوطه با تاخیر پرداخت می‌شود با توجه به این که این تصمیمات مربوط به بوجه اختصاص داده شده توسط دولت و هزاران عامل دیگر می‌شود ما قادر به برطرف کردن آن نیستم. ولی در همین زمینه‌های به ظاهر غیر قابل حل نیز تلاش می‌نماییم تا راهکارهایی را ارائه نماییم تا با این وضع موجود بتوانیم محیط شغلی لذت‌بخش‌تر و همراه با آرامش بیشتری داشته باشیم. البته این اصلا به این معنی نیست که ما نسبت به هر تصمیمی سکوت کنیم و خود را وفق دهیم بلکه اگر تصمیمی در بیمارستان گرفته می‌شود که احساس می‌نماییم حق ما در حال ضایع شدن است بهترین و واجب‌ترین کار این است که به شیوه صحیح و قانونی در ابتدا اعتراض خود را نشان دهیم و در درجه بعدی نیز به فکر راهکارهایی باشیم تا بتوانیم با وضع موجود نیز از آرامش کافی برخوردار باشیم. پس پیشاپیش به دلیل مسائلی که مکان دارد نتوانیم به صورت کامل آن‌ها را برطرف سازیم از شما عزیزان عذرخواهی می‌نماییم. هدف ما این است که به یک راهکار دست یابیم و از شما عزیزان به دلیل اینکه با ارائه راهکارها و نظرات خود به ما کمک می‌نمایید بینهایت سپاسگزاریم به دلیل اینکه امکان دارد شما عزیزان در محیط کاری تجربه‌هایی داشته باشید که هیچ فرد دیگری آن را ندیده باشد و بیان این موضوع از سوی شما می‌تواند در نتیجه بخش بودن بحث به میزان زیادی کمک نمایید

   بنابراین از همراهی و بیان نظرات شما عزیزان نیز بسیار سپاسگزاریم.

  • 0 موضوعات
   0 نوشته
  • بدون جستار