شهریور ۳۱, ۱۳۹۶

  • تلگرام

آموزش مهارت‌های ارتباطی ويژه تيم درمان

شرح وظایف منشی بخش

شرح وظایف منشی بخش

در فایل زیر می توانید وظایف منشی بخش را دانلود نمایید:

دانلود فایل PDF شرح وظایف منشی بخش