اسفند ۰۳, ۱۳۹۶

 • تلگرام

ارتقا و بهبود عملکرد شغلی کادر درمان

اتونومی اخلاق پزشکی

ارسال شده در: گفت و گوی پزشکان
 • ارسلان صبامهر در: شهریور ۱۲, ۱۳۹۶ در ۱:۰۵ ق.ظ #1674

  اتونومی اخلاق پزشکی

  اتونومی چیست؟

  اتونومی به معنای حق اختیار و انتخاب بیمار در روند درمانی خود میباشد در واقع بیمار می تواند در مورد بیماری خود با پزشک مشورت نماید و سپس اقدام به تصمیم گیری کند.

  اتونومی اخلاق پزشکی

  در واقع می توان اینگونه بیان کرد که بیمار در خصوص روش درمانی خود حق انتخاب دارد.به مثال زیر توجه نمایید.

  کیس های اتونومی اخلاق پزشکی

  کیس شماره 1 اتونومی

  بیمار یک مرد 85 ساله است که با همسرش زندگی می کند او از همسرش که بیماري آلزایمر نسبتا شدید دارد مراقبت می کند. بیمار یک آنوریسم 58 سانتیمتري در آئورت شکمی دارد. 3 ماه قبل وي با یک جراح عروق مشورت کرد که به او پیشنهاد داد آنوریسم شکمی او را ترمیم کند. ولی پزشک دیگري به بیمار گفت که او هرگز از جراحی جان سالم به در نخواهد برد.

  بیمار تصمیم گرفت شانس خود را امتحان کند و از جراحی امتناع کرد که این امر عمدتا به علت تمایل او به متوقف نشدن نگهداري از همسرش بود. با این وجود او قبول کرد که یکبار دیگر با جراح خود جهت تصمیم گیري درمانی مذاکره کند. اما قبل از انجام چنین جلسه‌اي بیمار به علت درد شکم و کلاپس از خانه به اورژانس منتقل می شود.

  در معاینه فیزیکی فشار سیستولیک 50 میلی متر جیوه بود و در شکم توده حساس و ضرباندار لمس می شد. بیمار ناله کرده و هوشیار نیست. جراح تشخیص پارگی آنوریسم شکمی را می دهد و معتقد است بیمار بدون جراحی اورژانس خواهد مرد.هیچ یک از خویشاوندان جهت مذاکره در دسترس نمی باشند.

  با توجه به اینکه بیمار از انجام عمل جراحی امتناع کرده است آیا در این شرایط اوژانسی بیمار باید عمل گردد یا خیر؟و اگر این عمل صورت پذیرد آیا اصل خودمختاری و یا اتونومی زیر سوال نمی رود؟

  به نظر شما بهترین اقدام در این شرایط کدام است و دلیل خود را بیان نمایید؟

  مقاله مربوط به“اصول چهار گانه اخلاق پزشکی و اتونومی”را مطالعه نمایید

  کیس شماره 2 اتونومی

  خانم متاهل، حاملگی خواسته، تحصیلات بالا، آماده زایمان در هفته 27 حاملگی براي جلوگیري از زایمان زودرس جهت درمان با توکولیتیک بستري شده است. با توجه به احتمال بروز موربیدیتی همراه در نوزاد، بیمار درخواست می کند که اگر نوزاد زودتر به دنیا آمد، هیچ اقدامی جهت احیاي نوزاد انجام نگیرد.

  پزشک بیمار چه اقدامی باید انجام دهد؟

  کیس شماره 3 اتونومی اخلاق پزشکی

  بیمار کودك 9 ساله اي بودکه اولین دوره شیمیدرمانیخود را با تشخیص لوسمی حاد به پایان رسانده بود واکنون براي دوره دوم شیمی درمانی مراجعه کرده بود.بخش هماتولوژي بیمارستان تخت خالی نداشت و به احتمال قوي به زودي هم خالی نمیشد .

  استاد بین بستري در بیمارستان خصوصی یا بستري در یکی از بخشهاي دیگر بیمارستان پدر کودك را صاحب اختیار نمودند. پدر بیمار به دلیل مسایل مالی خواهان بستري در همین بیمارستان بود . تنها بخش عفونی تخت خالی داشت.

  استاد به پدر بیمار توضیح دادند که این مسئله شاید خطرناك باشد ولی پدر بیمار قبول نمی کرد؟

  چه اقدامی از سوی پزشک صحیح است و به چه دلیل؟

  منبع:دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

  پاسخ
در حال نمایش 1 نوشته (از کل 1)
پاسخ به : اتونومی اخلاق پزشکی
اطلاعات شما: