اسفند ۰۳, ۱۳۹۶

  • تلگرام

ارتقا و بهبود عملکرد شغلی کادر درمان

شرح وظایف منشی بخش

شرح وظایف منشی بخش

در فایل زیر می توانید وظایف منشی بخش را دانلود نمایید:

دانلود فایل PDF شرح وظایف منشی بخش