اسفند ۰۳, ۱۳۹۶

  • تلگرام

ارتقا و بهبود عملکرد شغلی کادر درمان

شرح وظایف کارآموز و کارورز پزشکی

یک دانشجوی پزشکی زمانی که در مقاطع مختلف دوران دانشجویی خود قرار می‌گیرد وظایف مختلفی را بر عهده دارد.

به عنوان مثال در دوره کارآموزی یا استاجری، شرح وظایف دانشجو تا حد بسیار زیادی محدود است

و در کنار این محدودیت سعی شده زمینه برای آموزش در این مقطع فراهم باشد

جهت دانلود شرح وظایف کارآموز و کارورز پزشکی ایمیل خود را در فرم زیر وارد نمایید.


پس از سپری کردن دوره کارآموزی دانشجوی پزشکی وارد مقطع کارورزی می‌شود

که در واقع کار اصلی خود را به عنوان یک پزشک کم‌کم شروع خواهد نمود.

در این مقطع یک دانشجوی وظایف بسیار بیشتر و کاربردی‌تری نسبت به دوران کارآموزی خود خواهد داشت.

در واقع این دوره است که باعث خواهد شد یک پزشک مهارت‌های مختلف در حیطه پزشکی را به صورت کاربردی‌تر فراگیرد.

جهت دانلود شرح وظایف کارآموز و کارورز پزشکی ایمیل خود را در فرم زیر وارد نمایید.